Menu

New Era VIII - 3D virtual exhibition by Art Number 23 Virtual

New Era VIII

Tue, 03/01/2022 to Fri, 03/25/2022

curated by:

PSYCASSA
NIKKI ALLFORD
BRIGIT KOVAX
SO FAITH
ΝΊΚΚΗ
JEMIMA MURPHY
EVINA MAKRI
AVERY CHES
ELPINIKI MARAPIDI
ORESTIS NTELMAS
ARISTEDES KOUGAS
MARIANA PEREIRA
KONSTANTINOS PAPAIOANNOU
PRACHETA BANERJEE
SOLEDAD DE LA HOZ
TATYANA BOULOS
THANOS VOZIKIS
ELENI SABANI
ANKO
MARIA PAPAIOANNOU
KIKO CLJ
CRISTINA RUMIN

more exhibitions of Art Number 23 Virtual

Art Number 23 Virtual

Manuela Gagidis

permanent exhibition

Art Number 23 Virtual

Paris Sergiou

permanent exhibition

Art Number 23 Virtual

NEW VISION I

28 Jul 2023 to 05 Aug 2023

Art Number 23 Virtual

Noel Pokrajac

01 Feb 2023 to 01 Feb 2024

Art Number 23 Virtual

New Era Exhibition

permanent exhibition

Pages

Do you like the exhibition?