Menu

New Era VIII - 3D virtual exhibition by Art Number 23 Virtual

New Era VIII

Tue, 03/01/2022 to Fri, 03/25/2022

curated by:

PSYCASSA
NIKKI ALLFORD
BRIGIT KOVAX
SO FAITH
ΝΊΚΚΗ
JEMIMA MURPHY
EVINA MAKRI
AVERY CHES
ELPINIKI MARAPIDI
ORESTIS NTELMAS
ARISTEDES KOUGAS
MARIANA PEREIRA
KONSTANTINOS PAPAIOANNOU
PRACHETA BANERJEE
SOLEDAD DE LA HOZ
TATYANA BOULOS
THANOS VOZIKIS
ELENI SABANI
ANKO
MARIA PAPAIOANNOU
KIKO CLJ
CRISTINA RUMIN

more exhibitions of Art Number 23 Virtual

Art Number 23 Virtual

New Era X

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era VII

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era VI

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era V

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era IV

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Pages

Do you like the exhibition?