Menu

New Era XI - 3D virtual exhibition by Art Number 23 Virtual

New Era XI

Tue, 03/01/2022 to Fri, 03/25/2022

curated by:

CHARLES BRUN-THEREMIN AKA CBTH
AURORE LE LUDEC
Nano
MARION EMMANUELA MANIOU
SINEM SPILIOTOPOULOS
GIORGOS CHRONOPOULOS
NIKOS MICHOS
DESPOINA LYSSARI
AGELOS KOTZIAS
MANOS PYROVOLAKIS
STELIOS TATAS
KANG JOJO
DOROTHEA KOLIA
CHRISTINA FRAGKIA
MARO ANTONAKOU
ARGYRO SAMIOU
TERRY MOUSTAKAKI T.M.(13:13)
ISTOS
LINA KAKALETSI

more exhibitions of Art Number 23 Virtual

Art Number 23 Virtual

The Double Slit Experiment "on faces" by Bilge Ugursu

08 Apr 2021 to 08 Jul 2021

Art Number 23 Virtual

Jessielaine Punongbayan

10 Apr 2023 to 10 Apr 2024

Art Number 23 Virtual

New Era I

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

"Resonance and Reflection" by Hideo Ohtsuki

27 Oct 2021 to 27 Jan 2022

Art Number 23 Virtual

‘My Palimpsests’ by Olga Goldina Hirsch

permanent exhibition

Pages

Do you like the exhibition?