Menu

Wystawa pokonkursowa XIV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego - 3D virtual exhibition by Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Wystawa pokonkursowa XIV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

ven, 02/04/2022 to jeu, 03/10/2022

curated by:

Zapraszamy na podsumowanie XIV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii".

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 25 lat. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny. Zależało nam na stworzeniu płaszczyzny do rozwijania kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 355 prac z Polski i z zagranicy. Jury konkursu przyznało 12 nagród i 19 wyróżnień, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało prace 73 autorów. Gratulujemy wszystkim laureatom!

more exhibitions of Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Petrykiwka - wystawa malarstwa Oleny Kovalenko

permanent exhibition

Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Wystawa malarstwa Hanny Gralak

permanent exhibition

Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Retrospekcja - wystawa malarstwa Moniki Tomczak zd. Pękała

permanent exhibition

Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Mój Raj - wystawa malarstwa Ewy Wójcik

permanent exhibition

Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Wystawa pokonkursowa XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

28 mai 2022 to 31 aoû 2022

Pages

Do you like the exhibition?