Menu

Wystawa fotografii DOTYK W ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO | A photo exhibition TOUCH within the framework of Legnica SILVER Festival - 3D virtual exhibition by Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa fotografii DOTYK W ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO | A photo exhibition TOUCH within the framework of Legnica SILVER Festival

Pokonkursowa wystawa fotografii od lat towarzyszy jednemu z najważniejszych w Europie wydarzeń cyklicznych poświęconych biżuterii artystycznej – Legnickiemu Festiwalowi SREBRO.

DOTYK to temat przewodni tegorocznej edycji Festiwalu, a jednocześnie temat głównej imprezy Festiwalu –
30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie prac prezentujących różne interpretacje tematu. W tegorocznym konkursie oceniono 507 zdjęć nadesłanych przez 211 uczestników i zakwalifikowano do wystawy fotograficznej 36 osób.
Przyznano następujące nagrody:

Przemysław Kot – Wspomnienia – I nagroda
Agata Jakubowska – Gdy tata plecie warkoczyk – II nagroda
Piotr Tomasz Mańczak – Astro dotyk – III nagroda

oraz wyróżnienia
Klaudia Furmańczak – Dotyk I
Andrzej Kublik – Bez tytułu
Anna Zglenicka – Mennymsowie opuszczeni

Do wystawy zakwalifikowano prace autorów:
Anna Białowąs, Katarzyna Bujas, Emilia Bulla, Jacek Cisło, Wojciech Domagała, Paweł Gluza, Agnieszka Hejmanowska, Anna Jakubowska, Patrycja Jaromin, Jakub Jaroszewicz, Franciszek Kluczyński, Martyna Krawcewicz, Barbara Krupa-Kapuśniak, Grzegorz Krzysztofik, Julia Marucha, Paweł Maślarz, Natalia Matyjaszczyk, Marcin Maziej, Karolina Nowaczyk, Dominika Nowakowska, Natalia Pająk, Mateusz Pecyna, Natalia Peryga, Aneta Płonka, Agnieszka Rusinowska, Zuzanna Sarnowska, Tymoteusz Sauś, Bogusz Szulc, Marta Tobiczyk, Jarosław Zadora.

The post-competition photography exhibition has for years accompanied one of the most important cyclical events in Europe dedicated to artistic Jewellery - Legnica Jewellery Festival SILVER.

TOUCH is the leading theme of this year’s edition of the Festival, and at the same time the theme of the main event of the Festival - the 30th International Jewellery Competition. The participants’ task was to present works presenting various interpretations of the theme. The committee evaluated 507 works submitted by 211 participants and qualified 36 to the exhibition.
Przemysław Kot – Memories – 1st prize
Agata Jakubowska – When dad braids the hair – 2nd prize
Piotr Tomasz Mańczak – Astro touch – 3rd prize

and honorable mentions
Klaudia Furmańczak – Touch I
Andrzej Kublik – Untitled
Anna Zglenicka – Abandoned Mennyms

more exhibitions of Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PLAKAT 30. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SZTUKI ZŁ...

permanent exhibition

Galeria Sztuki w Legnicy

Ogólnopolski konkurs na plakat 29. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Z...

permanent exhibition

Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa fotografii WCIĄŻ CZŁOWIEK? W ramach Legnickiego Festiwalu SREB...

permanent exhibition

Galeria Sztuki w Legnicy

E-mocje! E-motions!

permanent exhibition

Do you like the exhibition?