Menu

XV MAKROREGIONALNY PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH LUBLIN 2021 MAKROREGION PÓŁNOCNO- -WSCHODNI - 3D virtual exhibition by Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

XV MAKROREGIONALNY PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH LUBLIN 2021 MAKROREGION PÓŁNOCNO- -WSCHODNI

XV Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych uczniów szkół plastycznych,
we wszystkich makroregionach, jest przeglądem wyjątkowym w całej, kilkudziesięcioletniej
już, historii tej imprezy. Przeprowadzany tak jak dotąd w formie biennale, przypadł na czas
pandemii i wynikającej z niej radykalnej zmiany w funkcjonowaniu całego systemu szkolnictwa.
W szkołach plastycznych dyplomy zarówno w roku 2020, jak i 2021 realizowane były w warunkach
drastycznie ograniczonego dostępu do szkolnych pracowni oraz zredukowanego do konsultacji,
bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami. O ile ubiegły rok szkolny dopiero w marcu odciął
młodzież od normalnego trybu pracy, kiedy zaawansowanie dyplomów było już daleko posunięte,
o tyle w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia przeprowadzone były prawie w całości w sposób zdalny.
Nie trzeba dodawać, że było to dla wszystkich – uczniów, nauczycieli – doświadczenie zupełnie
bez precedensu, na wszystkich polach: organizacyjnym, artystycznym, pedagogicznym.
A jednak dzięki niezwykłemu zaangażowaniu nauczycieli prowadzących prace dyplomowe ze
specjalizacji, nauczycieli rysunku, malarstwa i rzeźby oraz organizacyjnym wysiłkom dyrektorów,
udało się doprowadzić do końca cały proces od projektu do realizacji i obrony przed komisją, o czym
świadczą długie listy absolwentów umieszczone na końcu tego wydawnictwa. Spoglądając na
strony internetowe szkół w całej Polsce, niejednokrotnie możemy spotkać fotoreportaże, animacje,
wirtualne ekspozycje prac dyplomowych wraz z ich tzw. aneksami, potwierdzające oczywisty
w świetle prezentowanych na przeglądach makroregionalnych prac, fakt, braku dowodów na
obniżenie artystycznego poziomu kształcenia w tym zakresie. Jest to interesujące zjawisko,
potwierdzające determinację i upór większości uczniów, którzy borykając się niejednokrotnie
z psychologicznymi problemami wynikającymi z osamotnienia i braku realnych kontaktów,
ostatecznie przełamywali te ograniczenia.
Być może to właśnie jest najważniejsze doświadczenie dyplomantów tzw. covidowej edukacji,
doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości – na studiach lub na ścieżce własnej
artystycznej kariery.
Na koniec, dla porządku należy stwierdzić, że w Przeglądzie wyróżnionych dyplomów szkół
plastycznych makroregionu północno-wschodniego, w obecnej XV edycji wzięło udział 12 szkół,
nieco mniej wobec tych, które gościliśmy w ubiegłych latach.
dyr Krzysztof Dąbek

more exhibitions of Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Izraelskie impresje /Israeli impressions

permanent exhibition

Do you like the exhibition?