Menu

David Jedlička: SLOW ATTACK - 3D virtual exhibition by NDM EXTRA

David Jedlička: SLOW ATTACK

Wed, 08/25/2021 to Fri, 10/29/2021

curated by:

První z vystavujících v Galerii současné malby Divadla Antonína Dvořáka ve výstavní sezóně 2021/2022 je malíř a pedagog Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci David Jedlička (*1969). Spolu s Katarínou Szanyi a Alešem Hudečkem patří umělcům, kteří v druhé půlce 90. let absolvovali malířský ateliér Daniela Balabána na tehdejší Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity v Ostravě. Upozornil na sebe tehdy již během studií. Není proto překvapivé, že byl přizván i na dnes již legendární výstavu „Ostrava – umjeni?” připravenou manželi Ševčíkovými pro ostravský Dům umění a pražskou Výstavní síň Mánes. Ačkoli se tedy jedná o autora, jehož působištěm je dlouhodobě Olomouc, jeho vazby na Ostravu a ostravskou výtvarnou scénu jsou dle mého názoru stále velmi silné. David Jedlička se kromě malby zabývá i elektronickou hudbou – odtud pochází i název, který si pro výstavu zvolil. Slow Attack je jednou z funkcí syntetizátoru. V překladu ale doslova znamená „pomalý útok”. I Jedličkovy obrazy jsou jakýmsi pomalým a postupně účinkujícím atakem na naše vnímání.
_____________________________________________

The first author who exposes his works in the Gallery of Contemporary Art at the Antonín Dvořák Theatre in the 2021/2022 season is David Jedlička (1969)—a painter and teacher at the Department of Art Education at the Palacký University Olomouc. Together with Katarína Szanyi and Aleš Hudeček, he graduated in Daniel Balabán’s course at the University of Ostrava at the end of 1990s. His works became impressive during his studies at the Department of Painting. For that reason, it was not surprising that David Jedlička was proposed to participate the legendary exhibition called “Ostrava – umjeni?” which was prepared by Mr and Mrs Ševčík and exposed in the Gallery of Fine Arts in Ostrava and The Mánes Exhibition Hall in Prague. Although the city of Olomouc is crucial for David Jedlička, his bonds with the Ostrava’s fine arts community remain way too strong. Besides painting, he is interested in electronic music, which is the reason why his exhibition is called Slow Attack (as one of the synthesizer functions). As the meaning of the title indicates, Jedlička’s works slowly and progressively attack our perception.

more exhibitions of NDM EXTRA

NDM EXTRA

Antonín Střížek: OBRAZY, KTERÉ JSOU TAK KRÁSNÉ

03 May 2022 to 30 Jun 2022

NDM EXTRA

Kateřina Burgertová: ZAVŘENÉ DVEŘE

09 Mar 2022 to 03 May 2022

NDM EXTRA

Aleš Hudeček: 370 NM

12 Jan 2022 to 08 Mar 2022

NDM EXTRA

Julie Machallová: MEZI OKNY – AMONG WINDOWS

03 Nov 2021 to 11 Jan 2022

NDM EXTRA

Petr Pastrňák: PASTRŇÁK

02 Sep 2020 to 01 Nov 2020

Pages

Do you like the exhibition?