Menu

kor-társ attitűdök - 3D virtual exhibition by T-Art Alapítvány

kor-társ attitűdök

Tue, 06/15/2021 to Tue, 08/31/2021

curated by:

A Virtuális Kiállítás abból a célból született meg, hogy a hagyományos viselkedési normáktól eltérő, autisztikus jegyekkel rendelkező fiatal tehetségek az Attitűd Alapítvány keretein belül és annak pártfogásával megmutatkozási lehetőséget kaphassanak és így a szélesebb közönség is megismerhesse művészi alkotásaikat. Az Attitűd Alapítvány jelenleg öt fiatal képzőművészi hajlamát erősíti és egyes platformokon való jelenléttel biztosítja és segíti elő művészi ambícióik kiteljesedését. Ennek egy különleges ünnepi eseménye ez az online térben követhető/végigtekinthető kiállítás. Mind az öt fiatal szereplő, bár állapotukból kifolyólag azonos kondíciókkal rendelkeznek, mégis egyéniségekként léteznek, egyedi érzésvilággal és látásmóddal rezonálnak a világra és a körülöttük zajló eseményekre. Fogadják szeretettel az Attitűd Alapítvány patronáltjainak munkáit. A "kis" Attitűdök reprezentációját.
A Virtuális Kiállítás a FOF2020 pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. jóvoltából.
Köszönettel tartozunk a Szülőknek, akik egy életen át megteremtik a fiatalok minőségi életét, gondozzák, ápolják, valamint mérhetetlen figyelemmel és szeretettel veszik körül Őket..
Köszönjük a támogatását és az önzetlen munkáját Tenk Dórának, Béni Gabi és Béni Rita testvérpárnak, az Aura Egyesületnek és mindenkinek, aki bármilyen szinten elősegítette a Virtuális Kiállítás létrejöttét.
The Virtual Exhibition was created with the aim of giving young talents with autistic features and other than traditional behavioral norms the opportunity to showcase their works of art within the framework and support of the Attitude Foundation, so that the wider public can get to know how talented artists they are. The Attitude Foundation currently works on strengthening the artistic activities of five young people and ensuring and promoting the fulfillment of their artistic ambitions through their presence on certain cultural platforms. A special case for this is the current event of the virtual exhibition which can be viewed hereby. All five young characters, although they do not have the same conditions due to their mental status, are really special individuals, resonating with their feelings and visions to the world and what they experience around them. They welcome the work of the patrons of the Attitude Foundation. Representation of “small" Attitudes.
Thanks to the FOF2020 tender, the Virtual Exhibition was made possible by the support of National Disability and Social Policy Center Public Benefit Nonprofit Ltd. We are grateful to the Parents, who create a quality life for these young people for a lifetime, take care of them, and surround them with immeasurable attention and love. We thank Dóra Tenk, Gabi Béni and Rita Béni, the Aura Association and everyone who contributed to the creation of the Virtual Exhibition at any level for their support and selfless work.

more exhibitions of T-Art Alapítvány

T-Art Alapítvány

Kapcsolatban - óbudai képzőművészek kiállítása

01 May 2021 to 30 Jun 2021

T-Art Alapítvány

A ráérő idő élvezete. Óbudai művészek kiállítása

permanent exhibition

T-Art Alapítvány

TENK

permanent exhibition

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy