Menu

New Era III - 3D virtual exhibition by Art Number 23 Virtual

New Era III

Tue, 03/01/2022 to Fri, 03/25/2022

curated by:

MARA NAFTANAILA
EVELINA ZACHARIOU
XELENA (ELENA CHATZIATHANASIOU)
ELISABETH LOPEZ
RONCH
FREDRICK IDELE OSARODION
ALY HEGAZY
ALEX KYPRIS
HEDVIG KOVÁCS
ANITA F
LEX PAN ART
KONSTANTINA TSOLAKIDOU
IVONA GLIBUSIC
PERIKLIS STAVROS HATZOPOULOS
OANA GABRIELA SIMA
INESSA SMIRNOVA (INNA ARM)
XAVI ART
CORINNE
ILIANA SKOULAXINOU
SAVVAS PAPAGEORGIOU
NOONOO PAPAGEORGIOU
NATASA MESKOU
KATE ESPINOSA
DEPPY TSAPROUNI
MOYINKOLA
TOULOUSE

more exhibitions of Art Number 23 Virtual

Art Number 23 Virtual

New Era IV

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

'Works series 2020 / 2021' by Stéphane Vereecken

permanent exhibition

Art Number 23 Virtual

New Era IV

10 Jan 2021 to 10 Feb 2022

Art Number 23 Virtual

'Shake Dog' by Helga Borbas

permanent exhibition

Art Number 23 Virtual

New Era II

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Pages

Do you like the exhibition?