Menu

PIRMYKŠČIŲ IR ŠIUOLAIKINIŲ ŽMONIŲ SIENINIO MENO RAIDA. / DEVELOPMENT OF WALL ART BY THE PRIMITIVE AND MODERN PEOPLE - 3D virtual exhibition by KK menų akademija. MEDIJŲ MENAS

PIRMYKŠČIŲ IR ŠIUOLAIKINIŲ ŽMONIŲ SIENINIO MENO RAIDA. / DEVELOPMENT OF WALL ART BY THE PRIMITIVE AND MODERN PEOPLE

Meno dėka žmogus gali išsireikšti, geriau suprasti save patį, kitaip pažvelgti į
supančią aplinką, pažadina mintis bei kūną. Menas ne tik, yra grožis mūsų akimis ar
ausim, bet taip pat, per meną yra perduodamos aktualijos ar svarbios žinutės.
Bet viskas turi savo pradžią. Istoriją visa to, ką mes dabar turim ir galim tobulėti
toliau. Svarbu yra nepamiršti šaknų, iš kurių viskas ir pradėjo kilti. Menas prasidėjo
akmens amžiuje, kai žmonės pradėjo ant uolų vaizduoti aplinką kurią mato. Gyvūnus,
medžioklės akimirkas, bei kulto apeigas. Ir štai dabartis. Menas ant sienų išliko, toliau
vystosi ir puošią pastatų sienas. Taip ir siejami du pasauliai tarp praeities ir dabarties.
Nuotraukose palyginama kaip atrodė praeities darbai su dabartimi. Fotografijos
atspindi vienas kito istorijas, kurios siejamos tarpusavyje per vaizdus ir emocijas.
Visgi svarbu nepamiršti iš kur kilo tai, ką mes turime dabar.
Kauno kolegijos Menų akademija

Through art, people can express themselves, understand themselves better, look at
their surroundings differently, and awaken their minds and bodies. Art is not only
about beauty in our eyes or ears, but it is also about conveying topical or important
messages through art.
But everything has its beginning. A history of all that we now have and can build on.
The important thing is to remember the roots from which everything started. Art
began in the Stone Age, when people started to depict the environment they saw on
rocks. Animals, hunting moments, and cult rituals. And then there's the present. Wall
art has survived, continues to evolve and adorns the walls of buildings. This is how
the two worlds between past and present are linked. The photos compare what works
from the past looked like and what they look like now The photographs reflect each
other's stories, which are linked together through images and emotions. However, it is
important to remember where what we have now came from.
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy

more exhibitions of KK menų akademija. MEDIJŲ MENAS

KK menų akademija. MEDIJŲ MENAS

SOVIETMEČIO PALIKIMO FENOMENAS ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS APLINKOJE / THE PH...

permanent exhibition

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy