Menu

SOVIETMEČIO PALIKIMO FENOMENAS ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS APLINKOJE / THE PHENOMENON OF THE SOVIET LEGACY IN THE CONTEMPORARY HUMAN ENVIRONMENT - 3D virtual exhibition by KK menų akademija. MEDIJŲ MENAS

SOVIETMEČIO PALIKIMO FENOMENAS ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS APLINKOJE / THE PHENOMENON OF THE SOVIET LEGACY IN THE CONTEMPORARY HUMAN ENVIRONMENT

Vienas iš labiausiai matomų sovietmečio pėdsakų mūsų šalies urbanizuotoje aplinkoje -
daugiabučiai gyvenamieji namai. Sovietiniais laikais monotoniški daugiabučiai buvo statomi
masiškai. Šiuo metu daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų gyvena daugiabučiuose.
Pastatai pasižymintys beverte architektūra, niūriu, pilku betonu, tiesiog pripildę Lietuvos
miestus.
Sovietinis masinis būstas yra prieštaringas, bet unikalus reiškinys. Vieni jų nemėgsta, kiti
tiesiog nepastebi. Tačiau jie kaltinami sukūrę monotoniškiausią pastatytą aplinką žmonijos
istorijoje, taip simbolizuodami aplinkos suvienodinimą ir greitą statymo būdą. Savo
laikmečiu tai buvo įsibėgėjantis masinės statybos fenomenas, kai reikėjo skubiai ir pigiai
pastatyti rajoną, kuris priglaustų kelias dešimtis tūkstančių žmonių. O kadangi ši idėja
„pigiai, greitai, daug ir vienodų” dar ir sąmoningai atitiko socialistinę ideologiją „neišsiskirti
iš minios, būti lygiam su lygiaisiais”. Taigi ši ideologija matoma ir iki šių dienų išlikusiuose
daugiabučiuose, jų monotoniškoje architektūroje, kuri taip pat prisideda prie šiuolaikinio
žmogaus vietos, aplinkos identiteto suvokimo.
Kauno kolegijos Menų akademija

One of the most visible traces of the Soviet era in our country's urbanised environment are the
apartment blocks. During the Soviet era, monotonous apartment blocks were built en masse.
Today, more than a third of Lithuania's population lives in apartment blocks. Buildings with
worthless architecture and gloomy, grey concrete simply fill Lithuanian cities.
Soviet mass housing is a controversial but unique phenomenon. Some people don't like them,
others just don't notice them. However, they are accused of creating the most monotonous
built environment in the history of mankind, thus symbolising the uniformity of the
environment and the rapidity with which it is built. In its time, it was a mass construction
phenomenon in full swing, where a neighbourhood had to be built quickly and cheaply to
accommodate tens of thousands of people. And because this idea of "cheap, fast, many and
the same" was also deliberately in line with the socialist ideology of "don't stand out from the
crowd, be equal to your peers". This ideology is thus also evident in the surviving apartment
blocks and their monotonous architecture, which also contributes to the contemporary
perception of the human identity of place and environment.
Kaunas University of Applied Sciences, Arts Academy

more exhibitions of KK menų akademija. MEDIJŲ MENAS

KK menų akademija. MEDIJŲ MENAS

PIRMYKŠČIŲ IR ŠIUOLAIKINIŲ ŽMONIŲ SIENINIO MENO RAIDA. / DEVELOPMENT O...

permanent exhibition

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy