Menu

Pathways/Cosán - 3D virtual exhibition by Bernie Joyce

Pathways/Cosán

Sun, 04/04/2021 to Fri, 12/31/2021

curated by:

Bernie Joyce

Artist Statement

Patrick Pearse is best known as one of the leaders executed after the Easter Raising. In Ros Muc, on the west coast of Ireland in the Irish speaking region called Connemara he is also known for his writing. Pearse drew inspiration from the area and the people living there at the time. My own great grandfather Sean Ó Conaire was inspiration for a character in one of the stories. This history is part of my culture and heritage and because of this I decided to create a travelling exhibition Pearse’s Footprints in 2016.It consisted of a series of paintings portraying Pearse's short stories and I travelled all over Connemara showing the work and giving a presentation. I went to day centers, schools, Irish colleges etc. and also exhibited at the Féile Phobail Festival in Belfast. By the end of 2016 the exhibition was seen by over 3000 people.
The beginning of the 20th century was a time of revolution and art movements through-out Europe. Die-Burke, Cubism, Art Deco, coincided with the turbulent times of the Russian Revolution and World War One. Ireland was no exception and the Celtic Revival went hand in hand with the Raising and the War of Independence. This was a bloody time in our Irish history but it was also a creative period of Yeats and Henry, and the founding of the Abbey theatre. The GAA was established in 1884, and Conradh na Gaeilge nine years later. Pearse and his contemporaries turned away from British colonial culture and looked at Ireland’s own rich heritage our language and legends, our landscape and literature and our freedom and independence from Britain.
Pathways is a combination of my 2016 travelling exhibition Pearse’s Footprints and new work that combines areas in Ros Muc associated with Pearse. Each image has a story to tell with information from local and established history. Colm Ó Gaora knew Patrick Pearse personnally and according to his biography Mise he had a great respect for the man. Such contemporary insights are part of my research for this exhibition. Prionsias Mac Aonghusa’s lecture Cogadh na Saoirse at the 1991 Conradh na Gaeilge assembly in Ros Muc was invaluable and Anne Markey’s introduction notes for Joseph Campbell’s short story translation of 2009 is where I found publishing dates and information of the short stories history.
When I started this project over four years ago I wasn’t sure where it would lead to. A few paintings turned into a travelling exhibition, talks and presentations. Reading local history and exploring the community for sites associated with Pearse brought more knowledge. During Easter people flock to Pearse’s Cottage in celebration and commemoration of Patrick Pearse’s the adopted son of Ros Muc. Unfortunately due to the CoVid pandemic this is not possible and my hope is that this virtual exhibition will help ease the loss of not being able to travel during this time. My own father Micko God rest his soul would have been a regular at the cottage so I dedicated this exhibition to him.

Ráiteas ón Ealaíontóir

Is fearr an aithne atá ar Phádraig Mac Piarais mar dhuine de na ceannairí a cuireadh chun báis tar éis Éirí Amach na Cásca. I Ros Muc, ar chósta thiar na hÉireann sa ceantair Gealtachta Conamara tá aithne air de bharr a chuid scríbhneoireachta chomh maith. Tharraing an Piarsach inspioráid ón gceantar agus na daoine a bhí ina gcónaí ann ag an am. Fiú mo sheanathair fhéin, Sean Ó Conaire bhí sé mar inspioráid do charactéir i gceann dá chuid scéalta. Tá an stair seo mar chuid de mo chultúr agus d'oidhreacht agus mar gheall air seo shocraigh mé taispeántas taistil a chruthú Coiscéim an Phiarsaigh i 2016. Is sraith pictiúr iad seo a léiríonn na gearrscéalta an Phiarsach, agus thaistil mé ar fud Chonamara ag taispeáint mo shaothar agus á gcur i láthair don lucht éisteachta. Chuaigh mé chuig ionaid lae, scoileanna, coláistí Gaeilge srl., agus chonaic os cionn 3000 duine an taispeántas.

I dtús an 20ú haois, ba tráth réabhlóideach agus gluaiseachtaí ealaíne a bhí ann go háirithe tríd an Eoraip. Bhí Die-Burke, Ciúbachas, Art Deco, ag tharlú an am céanna le Réabhlóid na Rúise agus an Chéad Chogadh Domhanda. I nÉirinn chuaigh an tAthbheochan Cheilteach i gcomhar leis an Éirí Amach agus le Cogadh na Saoirse. Am fuilteach a bhí ann i stair na hÉireann ach tréimhse chruthaitheach a bhí ann freisin le ealaíontóirí ar nós Yeats agus Henry, agus bunaíodh amharclann an Abbey. Bunaíodh an Cumann Luaclas Gael in 1884, agus Conradh na Gaeilge naoi mbliana ina dhiaidh sin. D'iompaigh an Piarsach agus a chomhaimsirigh ó chultúr coilíneach na Breataine agus d'fhéach siad ar oidhreacht shaibhir na hÉireann féin; ár dteanga agus ár bhfinscéalta, ár dtírdhreach agus ár litríocht agus ár saoirse agus ár neamhspleáchas ón mBreatain.
Is é taispeántais Cosán meascán de mo thaispeántas taistil Coiscéim an Phiarsaigh,2016 agus saothar nua a cheanglaíonn an bPiarsach le ceantair Ros Muc. Tá scéal le hinsint ag gach íomhá le eolas a bhaineann leis an stair áitiúil. Bhí aithne phearsanta ag Colm Ó Gaora ar Phádraig Mac Piarais agus de réir a bheathaisnéise Mise bhí an-mheas aige ar an bhfear. Tá léargais chomhaimseartha den sórt sin mar chuid de mo chuid taighde don taispeántas seo. Bhí léacht Prionsias Mac Aonghusa, Cogadh na Saoirse, ag tionól Chonradh na Gaeilge 1991 i Ros Muc fíorluachmhar agus is é réamhrá Anne Markey d'aistriúchán gearrscéalta Joseph Campbell, 2009 an áit a bhfuair mé dátaí foilsitheoireachta agus eolas ar stair na ngearrscéalta.
Nuair a thosaigh mé ar an tionscadal seo thar cheithre bliana ó shin ní raibh mé cinnte cá dtiocfadh sé. D'iompaigh cúpla pictiúr ina dtaispeántas taistil, ina gcainteanna agus ina gcur i láthair. Fuair mé tuiscint níos fearr ag léamh na staire áitiúla agus ag cuardadh shuíomhanna a bhain leis an bPiarsach. Le linn na Cásca filleann muintir Ros Muc agus daoine ó cheantair eile ar Theach an Phiarsaigh chun ceiliúradh agus comóradh a dhéanamh ar mhac uchtaithe Ros Muc. Mar gheall ar phaindéim CoVid ní féidir é seo a dhéanamh agus tá súil agam go gcabhróidh an taispeántas fíorúil seo leis an bpobal i bhfad agus i gcéin nach bhfuil in ann taisteal le linn an am seo. Bhíodh m'athair fhéin, Micko Ó Conaire, beannacht Dé lena hanam, go rialta ar chúirt ag an teachín agus mar sin thiomnaigh mé an taispeántas seo dó.

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy