Menu

KROPP I PAPIR - 3D virtual exhibition by E_KDA

KROPP I PAPIR

Mon, 03/22/2021 to Wed, 04/28/2021

curated by:

Kroppen er satt sammen av et bredt sett av redskaper som gjør oss i stand til å utføre daglige handlinger og gjøremål. Samlet gjør de ulike kroppsdelene oss i stand til å utføre oppgavene i fysisk forstand, samtidig som sanseapparatet vårt fanger opp og reagerer på omgivelsene. Kropp er den vi er, den vi var, den vi kommer til å være. Kropp formes av og former vår identitet.

I arbeidet med oppgaven Kropp i papir har elevene utforsket sitt personlige forhold til en selvvalgt kroppsdel.
Med utgangspunkt i valgte kroppsdel har hver elev laget en skulptur i papir som imiterer, uttrykker eller er inspirert av denne kroppsdelen og elevens relasjon til den.
Hovedmaterialet for skulpturene hvitt eller ubleket papir, med mindre innslag av tråd og lim. Valg av papirtype, teknikk og sammenføyningsmetoder var valgfritt fritt, men eleven oppfordres til å ta bevisste valg og reflektere over hvordan ulike teknikker og papirtyper bidrar til å forme og utrykke kroppsdelen – og forholdet til den.

more exhibitions of E_KDA

E_KDA

Mote, Identitet & Iscenesettelse

25 Mar 2021 to 30 Apr 2021

E_KDA

Identitet som skaper

25 Mar 2021 to 25 May 2021

E_KDA

Kunsten og fossen

permanent exhibition

E_KDA

Kropp, kjønn og identitet - Collage & Mixed Media

26 Mar 2021 to 26 Apr 2021

E_KDA

Renaissance Remix

24 Mar 2021 to 24 Apr 2021

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy