Digital Ars

Oskar Wilde mówił kiedyś, że „sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat”. Jakże zdziwiłby się, gdyby ujrzał ostatnie dokonania sztucznej inteligencji, która przecież z indywidualizmem nie ma wiele wspólnego, a jednak… zaczęła tworzyć sztukę! Fundacja Digital Poland postanowiła wykorzystać wyjątkowy potencjał cyfrowych artystów, którzy zamiast pióra i sztalugi, używają kodów i algorytmów. W trakcie 2. edycji Festiwalu Cyfryzacji zorganizowała Digital Ars – pierwszy w Polsce konkurs na sztukę stworzoną przez człowieka we współpracy ze sztuczną inteligencją.

Dziękujemy Radzie Konkursowej oraz partnerom wspierającym Digital Ars: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Enky Consulting, Aleja Komiksu, portal Artificial Intelligence, AIPoland.

Z grona 51 kandydatów wyłoniono 14 cyfrowych artystów, którzy sztukę łączą z technologią i udowadniają, że nie ma ona granic. Gratulujemy wszystkim laureatom Digital Ars i zapraszamy na wystawę ich prac.

Zapraszamy na stronę konkursu: https://2020.digitalfestival.pl/digital-ars

Oscar Wilde once said, "Art is the most intense mode of individualism that the world has known." How surprised he would be if he saw the latest artificial intelligence achievements, which has little in common with individualism, and yet... started to create art! The Digital Poland Foundation decided to support digital artists' exceptional potential who use codes and algorithms instead of a pen and easel. During the 2nd edition of the Digital Festival, foundation organized a Digital Ars - the first competition in Poland for art created with Artificial Intelligence.

Out of 51 candidates, jury and people selected 14 digital artists who combine art with technology and prove that it has no boundaries. We congratulate all Digital Ars winners and invite you to the exhibition of their works.

Special thanks to the Competition Council and partners supporting Digital Ars: Academy of Fine Arts in Warsaw, National Museum in Warsaw, Enky Consulting, Aleja Komiksu, Artificial Intelligence portal, AIPoland.

More information about the competition on the website: 2020.digitalfestival.pl/digital-ars

Other exhibitions by Digital Poland Foundation

Digital Poland Foundation

Digital Ars 2022/2023

Digital Poland Foundation

Digital Ars 2022

-