Menu

VLADIMIR MILANOVIĆ - ARROPRIJACIJE… - 3D virtual exhibition by Savremena Vrsac

VLADIMIR MILANOVIĆ - ARROPRIJACIJE…

Fri, 02/19/2021 to Tue, 03/09/2021

curated by:

U generaciji umetnika koji su se pojavili i formirali u toku prethodnih desetak godina Vladimir Milanović zauzima veoma značajno mesto. Svaki njegov javni nastup na našoj likovnoj sceni predstavljao je vidljivi uspon u razvitku personalnog umetničkog jezika kao i demonstraciju novog shvatanja i osavremenjavanja medija grafike, kojom se ovaj stvaralac intenzivno bavi. Na čvrstim temeljima školovanja kroz koje se osposobio i upoznao sa svim klasičnim tehnikama otiskivanja/štampanja i kroz teoretsku edukaciju kojom je stekao najviša akademska zvanja, Milanović je izgradio svoj svet slike.

Iako je njegovo dosadašnje stvaralaštvo podeljeno u nekoliko ciklusa, radovi su objedinjeni tematizacijom aproprijacije kao jednog od fenomena koji na različite načine vlada umetnošću, već skoro pola veka. Distinkcija između uticaja/ugledanja nekog umetnika na drugog, a preko umetničkog dela i aproprijacije leži u shvatanju da konfiskacija iz repozitorijuma slikovnog/reprodukcije, fotografije umetničkih dela iz bliske i daleke prošlosti, a za potrebe konstitucije novog artefakta, postaje sve legitimnija umetnička praksa i tretira se kao uobičajeno ”pozajmljivanje“ motiva iz prirode. Iz toga bismo mogli zaključiti, da je prirodu u recentnijem stvaralaštvu zamenila kultura. Upotrebom fragmenta slika poznatih iz istorije
umetnosti umetnik stvara kolaže, digitalne kolaže koji mu tehnički pružaju široke mogućnosti obrade slike, umetanjem novog narativa ili superponiranjem dva prizora slikarske ili
fotografske provinijencije. Slaganjem različitih vremena nastanka prikazanih i aktuelnih događaja, Milanović uspostavlja mise-en-scene koji skoro na teatarski način obezbeđuje jedinstvo mesta i vremena. Bez arteficijelnih aktivističkih aranžmana on uspostavlja vezu između sebi izabranog sveta umetnosti i upozoravajuće svakodnevice koja na opšte humanom planu dovodi sve vrednosti, civilizacijske tekovine u pitanje. Autorski afinitet prema
određenim umetničkim delima iz bliže ili dalje proslosti sagledava se u izboru slika, predložaka na kojima će intervenisati, ali u tom aproprijativnom postupku, Milanović ne dozvoljava da bude prisvojen od prisvojenog. Njegov koncept je preformulisanje prizora koji zadržavajući svoj
osnovni, prvobitni narativ, dobija novi smisao dodavanjem fotografije nekog često dramatičnog događaja sa kojim se suočio u informativnim medijima. Ta istorijska travestija aktivnosti i ličnosti sasvim je primerena digitalnoj slici, odnosno kolažu, čije su mogućnosti privukle umetnika ka posvećenju radu na ekranskoj slici. Sloboda u manipulaciji fragmentima, kontekstima i njihovoj montaži nije ga zavela u tehnicizam i površnost pamfletskog izraza već je, sigurno vođena visokom likovnom kulturom, rezultirala kolažima bez vidljivih vremenskih ili slikovnih šavova.

Za poetiku ovog umetnika možemo reći da se zasniva na strategiji izbora, selekcije; da se njegov stvaralački diskurs prepoznaje u onome što tvrdi Boris Grojs (Boris Groys): “Posle Dišana, dakle, više ne postoji nikakva razlika između objekta koji je neko sam proizveo i objekta koji je proizveo neko drugi - i jedan i drugi treba da budu izabrani da bi se smatrali umetničkim delom. Danas je autor neko ko odabira, ko autorizuje.”

Izvod iz autorskog teksta Bojane Burić

VLADIMIR MILANOVIĆ (1979, Beograd) diplomirao je 2003. godine, a 2008. godine i magistrirao na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na Interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu je 2009. godine stekao zvanje magistra umetnosti u oblasti digitalne umetnosti. Odbranio doktorski umetnički projekat na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2014. godine. Redovan je član Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2004. godine. Izabran je 2011. godine za asistenta, a 2014. godine za docenta na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.
Autor je 17 samostalnih izložbi održanih u zemlji i inostranstvu (Bosna i Hercegovina, Francuska, Nemačka, Belgija). Učestvovao na preko 100 grupnih izložbi u Srbiji, Austriji, Švedskoj, Španiji, Nemačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Belgiji, Velsu, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Tajvanu...
Nagrađivan je na međunarodnim izložbama savremene grafičke umetnosti (pohvala na Bijenalu grafike u Lođu, Poljska; nagrada sponzora na VII Međunarodnom trijenalu grafike, Sofija, Bugarska; druga nagrada na X ExYu konkursu za grafiku; pohvala na X Međunarodnom trijenalu grafike u Liježu, Belgija; Veliki pečat, Galerija Grafički kolektiv, Beograd).

Kontakt:
Arčibalda Rajsa 31, 11000 Beograd
+381 63 82 09 529
vladam23@yahoo.com
www.vladimirmilanovic.com

more exhibitions of Savremena Vrsac

Savremena Vrsac

On-LINE & COLOR - Izložba studenata FPU

16 Apr 2021 to 30 Apr 2021

Savremena Vrsac

Forme kao prostori (za) razmišljanja - Milan Nešić

05 Apr 2021 to 25 Apr 2021

Savremena Vrsac

Damjan Kovačević - Colour of apricot

15 Mar 2021 to 31 Mar 2021

Savremena Vrsac

"Kuda idemo / ka čemu težimo?" - Mila Gvardiol

29 Jan 2021 to 19 Feb 2021

Savremena Vrsac

Marija Zdravković - Slike

11 Jan 2021 to 25 Jan 2021

Pages

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy