Menu

*.txt.1 - 3D virtual exhibition by Katedra Rysunku Wroclaw

*.txt.1

Sun, 02/07/2021 to Sun, 02/28/2021

curated by:

Wystawa prac studentów Pracowni Rysunku 111 z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Formuła wystawy miała charakter konkursowy, skierowana została do osób zainteresowanych powinowactwem tekstu i rysunku. Studenci zostali wstępnie wprowadzeni do zagadnień historii tekstów wizualnych. Z pośród ponad pięćdziesięciu prac wybrane zostały reprezentatywne dla różnych pól badawczych. Są to prace dodatkowe, powstałe poza obowiązkowymi tematami semestralnymi. Wystawa pilotażowa badająca zakres zainteresowań studentów w wybranym temacie. Eksperyment nauczania zdalnego. Opieka dydaktyczna: prof. Daria Milecka, dr Marcelina Groń.

more exhibitions of Katedra Rysunku Wroclaw

Katedra Rysunku Wroclaw

*.txt.2

07 Feb 2021 to 28 Feb 2021

Do you like the exhibition?