Menu

Voda življenja - 3D virtual exhibition by NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

Voda življenja

more exhibitions of NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

Neprekinjeno hrumenje strojev

permanent exhibition

NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

Voda življenja

permanent exhibition

NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

A playground of fleeting ideas

permanent exhibition

NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY

Gojišče bežečih idej

permanent exhibition

Do you like the exhibition?