Menu

KEMAL ERHAN ANISINA KOLEKSİYONUNDAN BİR SEÇKİ: ZEKİ KOCAMEMİ - 3D virtual exhibition by Mine Art Gallery

KEMAL ERHAN ANISINA KOLEKSİYONUNDAN BİR SEÇKİ: ZEKİ KOCAMEMİ

Wed, 12/23/2020 to Sat, 01/30/2021

curated by:

MİNE SANAT GALERİSİ “KEMAL ERHAN ANISINA KOLEKSİYONUNDAN BİR SEÇKİ: ZEKİ KOCAMEMİ” SERGİSİ İLE 23 ARALIK 2020 İTİBARİYLE MİNE SANAT GALERİSİ NİŞANTAŞI MEKANINDA

**Miss Dalida’nın Sanata Katkılarıyla

23 Aralık 2020 - 30 Ocak 2021
Mine Sanat Galerisi, Miss Dalida Mağazası, Nişantaşı, Şişli

Mine Sanat Galerisi olarak, Türkiye’nin bir döneme damgasını vuran önemli koleksiyonerlerinden Kemal Erhan’ı, koleksiyonunda yer alan ve günümüz sanatının şekillenmesinde ve modern resme geçiş sürecinde büyük önem arzeden Zeki Kocamemi (1900-1959) seçkisi ile anıyoruz.

1921 yılında doğan ve maalesef 1998 yılında aramızdan ayrılan işadamı ve koleksiyoner Kemal Erhan, Türkiye’nin en zengin özel resim koleksiyonuna sahip koleksiyonerlerinden biriydi. Ressam olan babasından ve ressamlar çevresinde yetişmesinden edindiğini söylediği sanat tutkusuyla, yerli ve yabancı önemli isimlere ait eserleri toplamış ve pek çok kıymetli koleksiyona da yine bu isimleri kazandırmıştır. Koleksiyonculuğun aynı zamanda kurtarıcılık misyonu olduğunu düşünerek toplamış olduğu resimlerde 19. ve 20. yy ressamlarına odaklanmıştır. Koleksiyonunda Halil Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Ali Rıza Bey, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Avni Lifij, Sami Yetik, Hikmet Onat, Namık İsmail, Osman Asaf, Émile Motte, Fausto Zonaro, Salvatore Valeri, Lee Richards, Cornelli, Leonardo de Mango, Ivan Aivazovsky, Amedeo Preziosi, Svoboda, Rudolf Ernst gibi isimlere yer vermiştir.

Cumhuriyet’ten bu yana özellikle Türk empresyonist ressamların yaptığı resimleri toplayan Kemal Erhan’ın koleksiyonundan Zeki Kocamemi seçkisi ile hem bir koleksiyoner olarak Kemal Erhan’ı hem de modern resme geçiş sürecinde büyük önem arzeden sanatçı Zeki Kocamemi’yi anıyoruz.

Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan modernleşme sürecinde, 1923-1927 yılları arasında Almanya’ya giderek Hans Hofmann’ın atölyesinde eğitim gören Zeki Kocamemi, modern resmi Türkiye’ye getiren kişi olarak anılır. Celal Esat Arseven’in deyimiyle; “Modern resmin İstanbul’a girişi, Münih’de Hans Hofmann’ın özel akademisinde resim tahsil eden Zeki Kocamemi ve Ali Çelebi’nin İstanbul’a dönerek Galatasaray Lisesi salonlarında eserlerini sergilemeleri ile başlar.”1 Türk resmindeki bu yeni anlayışın ilk temsilcilerinden olan Kocamemi’nin 1927 yılında Ali Avni Çelebi ile kübizm etkisindeki resimleriyle açtıkları Galatasaray sergisi Türk resmi için bir dönüm noktası olmuştur.

Galerimizin kurucularından, kıymetli sanatçımız Prof. Adnan Çoker’in de hocası olan Kocamemi için, Çoker şöyle diyor: “Hofmann’ın2 doğa çıkışlı renkli kübizme, giderek Cézanne’a kadar inen öğretisi, yalnızca doğanın dış görüntüsünü yansıtan natürmort, peyzaj gibi sanatın temel kategorilerini ya da sanat biçimlerini değil, özünü; plan, modülasyon, boşluk ve yapı gibi, sanatı kökünden sarsan yenilikçi değerleri kapsıyordu. Kocamemi bu bilgilerin kavramlarını ve uygulamalarını Türkiye’ye getirdi. 30’lar ve 40’lar Türkiyesi’nde bazı sanatçılarımızda görülen “Cézanne tipi natürmort” “Cézanne tipi peyzaj” düzenlemeleri yerine Kocamemi’nin sanatının sağlamlığını işte bu temellerde aramak yerinde olur. Örneğin; yapı ve boşluk kavramını, peyzajlarında ve kompozisyonlarında gözlemlenen geniş kapalı boşlukla, natürmort ve portrelerindeki dar kapalı boşluk (tablonun gereksinmesi kuralına uyarak) sonsuzda kaybolmadan, nesneyi çevreleyen, etrafında döner özellikleri ile yerinde ve zamanında sunuluyordu. Masalı ve Saksılı Natürmortları, Mekkâre Erleri, Cenaze Töreni ve peyzajları buna örnektir. Formüle edilirse; Dar ve geniş sınırlı derinliksel boşluk nesnenin sürekli çevresini sarar.”3

Trabzon Lisesi’nde 1927-28 yıllarında öğretmeni olan Zeki Kocamemi için Bedri Rahmi Eyüboğlu şöyle der: “Türk resim sanatından kim söz açarsa açsın, Kocamemi’ye layık olduğu yeri vermekle sorumludur. Kocamemi Türk resim sanatına ne getirmiştir? Her şeyden önce resim sanatının bir taklide dayanmadığını, tabiatı incelemek demenin onu olduğu gibi tabloya aktarmak olmadığını anlayan neslin ele başısıdır. Bu alanda meslekdaşı Ali Çelebi ile eşit bir savaş verdiler. Beş kuruş kazanmadan çeşitli alaylar, küçümsemeler karşısında yılmadan sergiler açtılar. Ve bugün memleketimizde filizlenen sahici resim sanatının kahrını çektiler.”4

Eğitim aldığı Hofmann’ın kübizmden Cézanne’a kadar uzanan öğretisiyle yapısalcı bir anlayış benimseyen Kocamemi’yi, hakkında sınırlı sayıda araştırma yapılmış olmasının eksikliğini kapatmada katkıda bulunmak ve yeni araştırmaların doğuşuna katkıda bulunmak adına, sanatçının Kemal Erhan koleksiyonundaki yağlıboyalarından ve desenlerinden oluşan seçkisini izleyici ile buluşturmaktan onur duyarız.

Sergi 30 Ocak 2021 tarihine dek ziyaret edilebilir. Tüm sanatseverler davetlidir.
*Maske takılması zorunludur. *Ziyaretlerin rezervasyon ile yapılmasını rica ederiz.
Rezervasyon için lütfen bize ulaşın: +90 543 816 10 34

Mine Sanat Galerisi Nişantaşı
Teşvikiye, Bostan Sokak (Eski Karakol Sokak), Miss Dalida Mağazası, No 6/A, Şişli / İSTANBUL
İletişim Tel: +90 (536) 553 50 66 I +90 (543) 816 10 34 I E-posta: info@minesanat.com

TEŞEKKÜR

Koleksiyonlarındaki resimlerle “Kemal Erhan Anısına Koleksiyonundan Bir Seçki: Zeki Kocamemi” sergisinin oluşmasında katkıda bulunan koleksiyoner Sayın Kemal Erhan’ın kızları Dr. Oya Erhan ve Serra Türel’e bu güne dek özenle koruyup kolladıkları bu kıymetli eserleri izleyici ile buluşturdukları için, sanata katkılarından dolayı mekanı paylaştığımız, iş birliği içinde olduğumuz Miss Dalida markasına, bu serginin altyapısında faydalandığımız, anılar, yazılar, biyografi ve görsellerle zenginleştirilen, “Zeki Kocamemi: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1979 Yayını 5” adlı yayını hazırlayan ve bu sayede Türk Sanat Tarihi'ne çok kıymetli bir araştırma bırakan Prof. Adnan Çoker ve Prof. Kemal Bilensoy’a, ayrıca kataloğun gerçekleşmesine yardımcı olan Canan Çoker ve Yusuf Taktak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

1 “Zeki Kocamemi: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1979 Yayını 5” s. 1
2 Hans Hofmann, 1880 Weissenburg (Almanya) 1966 New York. Öğrenimini önce Münih’te yapmış, 1904’te Paris’e giderek Matisse ve Robert Delaunay ile çalışmış, 1915’te kendi ismiyle anılan “Hofmann Sanat Okulu”nu kurmuştur. 1930’dan sonra Amerika’ya göç etmiştir.
3 “Zeki Kocamemi: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1979 Yayını 5” s. 4
4 “Zeki Kocamemi: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1979 Yayını 5” s. 11

……………….

MINE ART GALLERY IS ON ITS NISANTASI VENUE WITH THE EXHIBITION TITLED “IN MEMORY OF KEMAL ERHAN A SELECTION FROM HIS COLLECTION: ZEKI KOCAMEMI” AS OF DECEMBER 23, 2020

**With Miss Dalida's Contribution to Art

23 December 2020 - 30 January 2021
Mine Art Gallery, Miss Dalida Store, Nişantaşı, Şişli

As Mine Art Gallery, we commemorate Kemal Erhan who left his mark on his time as one of Turkey's most important collectors, with a name from his collection, Zeki Kocamemi (1900-1959) who has a great importance in the transition process towards modern painting and in the shaping of contemporary art.

Born in 1921 and unfortunately passed away in 1998, Kemal Erhan as a businessman and a collector, was one of Turkey's richest private painting collectors. With his passion for art that he acquired from his father who was a painter and from the atmosphere where he grew up among painters, he collected the artworks of important local and foreign names and brought in these names to many valuable collections. By thinking that collecting has also a mission of protection, he focused on 19th and 20th century painters in the paintings he collected. Some names from his collection were Halil Pasha, Şeker Ahmet Pasha, Ali Rıza Bey, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Avni Lifij, Sami Yetik, Hikmet Onat, Namık İsmail, Osman Asaf, Émile Motte, Fausto Zonaro, Salvatore Valeri, Lee Richards, Cornelli, Leonardo de Mango, Ivan Aivazovsky, Amedeo Preziosi, Svoboda, Rudolf Ernst.

With the selection of Zeki Kocamemi from the collection of Kemal Erhan, we commemorate both Kemal Erhan as a collector who collected the paintings made by especially Turkish impressionist painters since the foundation of the Republic, and the artist Zeki Kocamemi who had a great importance in the transition to modern painting.

Zeki Kocamemi who was trained in the atelier of Hans Hofmann in Germany between 1923-1927 during the modernization process began with the proclamation of the Republic is considered as the one who brought modernization to Turkish painting. With the words of Celal Esat Arseven; "The introduction of modern painting to Istanbul begins with the returning of Zeki Kocamemi and Ali Çelebi, who studied painting at Hans Hofmann's private academy in Munich, to Istanbul and exhibiting their works in the halls of Galatasaray High School.”1 As one of the first representatives of this new understanding in Turkish painting, Zeki Kocamemi and Ali Avni Çelebi’s exhibition held in the Galatasaray High School in 1927 with their paintings influenced by cubism was a turning point for Turkish painting.

Our esteemed artist, one of the founders of our gallery, Prof. Adnan Çoker mentions about his teacher Zeki Kocamemi as such: “Hofmann's2 teaching, which bases on colorful cubism arising from nature and gradually approaches to Cézanne, includes not only the basic categories or the styles of art which reflect nature’s outer view such as still-life, landscape but also its essence: the innovative values ​​such as plan, modulation, space, and structure that shake art from its roots. Kocamemi brought the concept and practice of this information to Turkey. Instead of the arrangements like "Cézanne type of still-life”, "Cézanne type of landscape” as we see in some of our artists in the 30s and 40s in Turkey, it would be beter to search the power of Kocamemi in these roots. For example; The concept of structure and space was presented in its time and space with the wide closed space observed in his landscapes and compositions, the narrow closed space in his still-lifes and portraits (obeying the requirement of the painting rule) without getting lost in infinity, with the features surrounding the object and turning around it. His still-lifes with table and vases, Mekkâre Soldiers, Funeral and landscapes. If formulated; The narrow and wide limited depth constantly surrounds the object.”3

Bedri Rahmi Eyüboğlu says about Zeki Kocamemi, who was his teacher in Trabzon High School between 1927-28: "Whoever speaks about Turkish painting, s/he is responsible for giving Kocamemi’s credit that he deserves. What has Kocamemi brought to Turkish painting? First of all, he is the head of the generation who understands that painting is not based on an imitation and that to examine nature is not to transfer it to the painting as it is. He fought for this with his colleague Ali Çelebi. Without earning even five cents, they held exhibitions tirelessly over against various mockery and scorns. And they have suffered from the true art of painting that has sprouted in our country today."4

In order to contribute to the lack of limited researches and to contribute to the emergence of new ones, we would like to meet a selection from Kocamemi’s oil paintings and drawings from Kemal Erhan collection with the audience. It would be an honor to present Kocamemi who adopted a structuralist understanding from Hofmann's teachings ranging from cubism to Cézanne.

The exhibition can be visited until January 30, 2021. All art lovers are invited.
* It is mandatory to wear a mask. * We request to make your visits with reservation.
For reservation, please contact us: +90 543 816 10 34

Mine Art Gallery Nisantasi
Teşvikiye, Bostan Sokak (Eski Karakol Sokak), Miss Dalida Store, No 6 / A, Şişli / İSTANBUL
Contact Tel: +90 (536) 553 50 66 I +90 (543) 816 10 34 I E-mail: info@minesanat.com

1 “Zeki Kocamemi: Istanbul State Academy of Fine Arts 1979 Publication 5” p. 1

2 Hans Hofmann, 1880 Weissenburg (Germany) 1966 New York. He first studied in Munich, then went to Paris in 1904, worked with Matisse and Robert Delaunay, and in 1915 he founded the "Hofmann Art School", which was known by his name. He immigrated to America after 1930.

3 “Zeki Kocamemi: Istanbul State Academy of Fine Arts 1979 Publication 5” p. 4

4 “Zeki Kocamemi: Istanbul State Academy of Fine Arts 1979 Publication 5” p. 11

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our sincere gratitude to the daughters of collector Kemal Erhan, Dr. Oya Erhan and Serra Türel who contributed to the emergence of this exhibition titled “In Memory of Kemal Erhan A Selection from His Collection: Zeki Kocamemi” by carefully keeping the artworks and meeting these artworks with the audience, to Miss Dalida brand that we share their space for their contribution to the arts, to Prof. Adnan Çoker and Prof. Kemal Bilensoy who prepared a catalogue enriched with memories, writings, biographies and visuals, “Zeki Kocamemi: Istanbul State Academy of Fine Arts 1979 Publication 5”, that we have used in creating the infrastructure of this exhibition, and also to Canan Çoker and Yusuf Taktak for their contribution to the catalog.

more exhibitions of Mine Art Gallery

Mine Art Gallery

H. AVNİ ÖZTOPÇU "BİRİM / UNIT" SOLO EXHIBITION

10 Sep 2020 to 10 Nov 2020

Mine Art Gallery

bubitaktak

15 Feb 2020 to 29 Aug 2020

Mine Art Gallery

Nazan Azeri "Annemin Gelinliği Örtemeyen I Renkler" I My Mot...

15 Jun 2020 to 15 Sep 2020

Mine Art Gallery

Çağdaş Sanatta 35 Yıla Saygı I Respect for 35 Years in Contemporary Ar...

18 May 2020 to 18 Aug 2020

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy