Menu

Ewa Zarzycka Performance - instrukcja obsługi - 3D virtual exhibition by Ewa Zarzycka

Ewa Zarzycka Performance - instrukcja obsługi

Ewa Zarzycka Performance - instrukcja obsługi

Celem tej wystawy jest zwrócenie uwagi na dyscypliną sztuki - performance, przybliżenie jej specyfiki i podkreślenie wyjątkowości jej warsztatu.

Na tej wirtualnej wystawie przeprowadzam swego rodzaju “wywód” na temat "właściwości "i charakteru sztuki performance. W moim wywodzie posługuję się słowem pisanym oraz mówionym.

Wizualna warstwa narracji wystawy nakłada się i zazębia z narracją obrazów, dźwięków, sensów i znaczeń.

Wystawa zawiera serię ośmiu rysunków - tekstów. Są to moje autorskie teksty, refleksje na tematy sztuki. Fragmenty tekstów są przeze mnie czytane i wypowiadane - to dźwiękowa warstwa tej wystawy.

Praca video jest rodzajem ironicznej analizy warsztatu performera. A także rodzajem “antyinstrukcji”. W prosty i nieco humorystyczny sposób ukazuje najważniejsze aspekty, motywy i “części składowe” warsztatu sztuki performance.

W video tym jestem zarówno narratorem jak i przykładem artystki, obserwatorki i miłośniczki sztuki performance.

Do you like the exhibition?