Menu

Moj život u oporavku | My life in recovery - 3D virtual exhibition by Photovoice Sarajevo

Moj život u oporavku | My life in recovery

Tue, 12/01/2020 to Thu, 12/31/2020

curated by:

***SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

Predstavljamo Vam izložbu fotografija osoba u oporavku koje su nastale u periodu od jula do novembra 2020. godine, kroz susrete u dnevnom centru Udruženja Proslavi Oporavak u Sarajevu, BiH.

Kako je sve počelo?

Projekat ERANID REC-PATH je započeo 2017-te godine, a bio je finansiran od strane odjela za zdravstvo u Belgiji, Holandiji, Škotskoj i Engleskoj (Best et al, 2019). Cilj projekta bilo je praćenje rodnih razlika u korištenju različitih „mehanizama za oporavak“ te promjena u nivou blagostanja tokom oporavka i korištenje servisa podrške za oporavak. Projekat je koristio upitnik “Život u oporavku” kao alat za selekciju za regrutovanje ispitanika u četiri glavne zemlje, a kao dodatak ERANID projektu, uspostavljena je saradnja sa Mrežom oporavljenih ovisnika (Recovered Users Network- RUN) kako bi se omogućilo proširenje internacionalne baze podataka, te procjena iskustava osoba u oporavku širom Europe.

Udruženje Proslavi Oporavak iz Sarajeva, BiH, je koordinator RUN članica, te smo se priključili ne samo istraživanju Život u Oporavku, već i kvalitativnom istraživanju koje koristi inovativni alat - Photovoicing metod - u saradnji sa Univerzitetom u Gentu, Belgija i fotografkinjom Katie McCraw.

Photovoice je metoda participativnog istraživanja, u kojoj osobe prave fotografije i razgovaraju o njima kao načinu uspostavljanja lične i društvene promjene (Wang & Burris, 1994). U okviru photovoice pristupa, sve osobe koje učestvuju u procesu su ko-istraživači i imaju glavnu ulogu u istraživanju. Naglasak je na razumijevanju puteva oporavka od ovisnosti sa fokusom na proživljeno iskustvo, kroz kreiranje dijeljenog dijaloga o oporavku te kreiranje umjetničkog rezultata.

Započeli smo naše istraživanje sa pitanjem: “Kako ste napravili promjenu u svom životu i šta vam je pomoglo da je održite?” Kroz interaktivne diskusije i razmjenu ličnih priča i iskustava izdvojili smo teme Moje vrijeme i Novi identitet, sa nekoliko podtema koje su nam bile važne.

Tako smo kroz fotografiju započeli sa pričanjem naše priče o oporavku.

Bitan dio Photovoice-a je predstavljao i kurs fotografije. Fotografkinja Katie McCraw nas je educirala da razumijemo i bolje koristimo “jezik fotografije” u procesu kreiranja fotografija koje su odraz naše lične promjene.

Naše fotografije i narativi koji su dio ove izložbe su lične priče o oporavku. Neki od učesnika su koristili pseudonime.

Ovo je naš glas. Dobrodošli.

-----------------------------------------------

We present to you an exhibition of photographs of people in recovery that were taken in the period from July to November 2020, through meetings at the association 'Celebrate Recovery' in Sarajevo, BiH.

How did it all start?

The project ERANID REC-PATH started in 2017 and was funded by the National Health Ministries in Belgium, England, the Netherlands and Scotland. The aim of the project was to examine gender differences in using different pathways to recovery as well as changes in personal wellbeing and the use of different services for recovery.

The project included the 'Life in Recovery' survey as a tool to gather participants in four main countries, and as part of ERANID project, cooperation with Recovered Users Network - RUN was established, aiming to expand international database and subjective experiences across Europe.

The association ‘Celebrate Recovery’ from Sarajevo, BiH, is the coordinator of RUN members, and as such we joined in Life in Recovery research, as well as qualitative research using innovative tool – photovoice – in cooperation with University in Gent, Belgium and with photographer Katie McCraw.

Photovoice is a participatory research method, in which people make photographs and talk about them as a way of establishing personal and social change (Wang & Burris, 1994). Within the photovoice approach, all participants in the process are co-researchers and play a major role in research. The emphasis is on understanding the recovery pathways of addiction with a focus on lived experiences, through creating shared dialogues about recovery through the creation of art.

The question with which we began our research was “What led you to change and what’s helping you to keep that change?” By answering this and similar questions, we chose the themes “Me Time” and “New Identity”, alongside several sub-themes which were important to us and which we represented through photography.

Through the medium of photography we started telling our stories of recovery.

As part of Photovoice, we organised a photography course for all participants, where our photographer, Katie McCraw, taught us to better understand and use the language and method of photography to create pictures that would be a reflection of our personal change.

We shared photographs and experiences within the group, and in this way gave a voice to our personal stories of recovery. Some of the participants used pseudonyms.

This is our voice. Welcome.

PLEASE MAKE SURE YOU CLICK THE 'i' BUTTON ON THE RIGHT SIDE OF EACH PICTURE TO READ THE ENGLISH TRANSLATION OF THE STORY BEHIND THE ART.

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy