Menu

Petr Pastrňák: PASTRŇÁK - 3D virtual exhibition by NDM EXTRA

Petr Pastrňák: PASTRŇÁK

Wed, 09/02/2020 to Sun, 11/01/2020

curated by:

Vernisáž 2. září 2020 v 18.00 hodin
   
2. 9. – 1. 11. 2020
v Divadle Antonína Dvořáka
 
Pro malíře Petra Pastrňáka, severomoravského rodáka (narodil se 17. 2. 1962 ve Frýdku-Místku) neplatí v umělecké práci dané jistoty. Každým obrazem, ať již ho vytváří na plátno nebo na papír, pokouší své možnosti a otevírá se očekáváním. Samozřejmě, má svoji zkušenost, vždyť se svými obrazy vstoupil docela razantně na českou scénu už kolem poloviny 90. let. Má svoje metody a techniku, jak své obrazy dělá, svůj výrazný styl, který se přirozeně a plynule proměňuje. To vše zakládá sebejistotu malíře a také stimuluje očekávání publika a jeho sběratelů. Nicméně nikdo, ani malíř, neví, co se stane v jeho příštím obraze.
Na aktuálních Petrových výstavách je zachycen stav malířova malování v posledních letech, s větší či menší připomínkou minulosti. Mezi současnými pracemi bych však rád upozornil na plátna, zobrazující posvátnou indickou horu, pod kterou našel Petr svůj nový domov. Již delší čas totiž střídá život v Čechách s dlouhodobými, stále se prodlužujícími pobyty v jižní Indii. Být tam ho naplňuje osvobodivým pocitem – prostě je, pracuje na zahradě, žije. Myslím, že něco z toho pocitu se dostalo právě na obrazy, na kterých tamní posvátnou horu zachytil.

Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s kurátorem Martinem Dostálem.

_________________________________________________________________________________

EXHIBITION – Petr Pastrňák: PASTRŇÁK

The vernissage was held on 2 September 2020 at 6 PM

2 September – 1 November 2020
at the Antonín Dvořák Theatre

What does not exist for the painter Petr Pastrňák, a north-moravian native (born on 17 February 1962 in Frýdek-Místek) are given certainties in an artistic work. When creating each painting, whether on a canvas or a paper, Petr tries what is possible, and he is open to expectations. Of course, he is experienced since he significantly enriched the Czech scene in the mid-90s. Petr has his own methods and a technique how to paint as well as his own and distinctive style that continuously and naturally changes. This all creates a basis for painter’s self-confidence as well as stimulates viewer’s and collectors’ expectations. However, no one—including the painter himself—knows what comes next in the next painting. The current exhibitions capture the painter’s state of creation in the last few years, with a noticeable reminder of the past. What I would like to point out among the current paintings are those that depict the sacred Indian mountain, under which Petr found his new home. Petr changes living in Bohemia with living in southern India for a while. His somewhat longer stays in India fills him with freedom—he simply exists, takes care for garden, and lives. I think that the feeling reflects in those paintings in which he depicted the sacred mountain.

more exhibitions of NDM EXTRA

NDM EXTRA

Antonín Střížek: OBRAZY, KTERÉ JSOU TAK KRÁSNÉ

03 May 2022 to 30 Jun 2022

NDM EXTRA

Kateřina Burgertová: ZAVŘENÉ DVEŘE

09 Mar 2022 to 03 May 2022

NDM EXTRA

Aleš Hudeček: 370 NM

12 Jan 2022 to 08 Mar 2022

NDM EXTRA

Julie Machallová: MEZI OKNY – AMONG WINDOWS

03 Nov 2021 to 11 Jan 2022

NDM EXTRA

David Jedlička: SLOW ATTACK

25 Aug 2021 to 29 Oct 2021

Pages

Do you like the exhibition?