Menu

*Voetnoot - 3D virtual exhibition by Barbara van Schaik

*Voetnoot

Tue, 09/01/2020 to Thu, 09/01/2022

curated by:

(English translation below)

Is het mooi? Is het erg?

Het is Nederland!

Het is Nederland... Is het schokkend?

Het is Nederland op z’n Nederlandst!

(Dialoog uit de laatste uitzending van het TV-programma Krasse Knarren (VPRO 1994) tussen Kees van Kooten en Wim de Bie bij het kunstwerk van Frans de Wit in Spaarnwoude)

In de foto-expositie *Voetnoot (2020) toont fotograaf Barbara van Schaik verhalen van Nederland op z’n Nederlandst.

Nederland is, op Monaco en Vaticaanstad na, het dichtstbevolkte land van het Europese continent. Aan de letterlijke en figuurlijke voetafdruk van de mens is in het Nederlandse landschap niet te ontkomen. Waar je ook bent: nagenoeg elke vierkante meter van de beschikbare ruimte is aangelegd, aangeharkt, gereguleerd en zorgvuldig afgebakend.

Soms wordt het individu daarbij gedegradeerd tot voetnoot. Op andere momenten weet het individu de ruimte juist te claimen. In beide gevallen kan dat wringen.

En is dat mooi? Is dat erg? Is dat schokkend?

De expositie *Voetnoot toont een serie foto’s van grotendeels stedelijke landschappen: verhalen van de voetafdrukken en de voetnoten. Het spanningsveld tussen de (openbare) ruimte zoals deze is ontworpen en het daadwerkelijk gebruik ervan door het individu is voelbaar. De getoonde taferelen zijn schurend, licht absurdistisch en behept met milde ironie. Nergens trekt de fotograaf het echter in het belachelijke. Ze kijkt met een oprechte nieuwsgierigheid en heeft een grote voorliefde voor dit Nederlandse landschap.

+++

Afdrukken van alle foto's uit de expositie zijn verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage van max. 10 per beeld.

30x40cm afdruk op Fuji Professional DPII Velvet:

€165,- incl. lijst (40x50) en passe-partout
€85,- alleen afdruk

40x50cm afdruk op Innova FineArt FibaPrint:

€325,- incl. lijst (60x70 Alu zwart, ontspiegeld glas) en passe-partout
€135,- alleen afdruk

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Neem contact op via info@barbaravanschaik.com voor meer informatie.

~~~

It is beautiful? Is it bad?

It's the Netherlands!

It's the Netherlands... Is it shocking?

It's the Netherlands at its most Netherlandish!

(Dialogue from the TV show Krasse Knarren (VPRO Television 1994) between Kees van Kooten and Wim de Bie)

In the exhibition *Footnote (2020) photographer Barbara van Schaik presents stories of
the Netherlands at its most Netherlandish.

The Netherlands is the third most populous country in Europe (after Monaco and Vatican City). There is no escaping the literal and figurative footprint of mankind in the Dutch landscape. Wherever you look, almost every square meter of available space has been designed, groomed, regulated and carefully demarcated.

Sometimes an individual is reduced to a mere footnote. At other times, they claim their own space and leave their unique footprint. In both cases there can be discord.

And is this beautiful? Is it bad? Is it shocking?

The exhibition *Footnote is a series of photographs of largely urban landscapes: stories of footprints and footnotes. The tension between the (public) space as it has been designed and as it is actually used by the individual is palpable. The scenes shown are somewhat abrasive, slightly absurd, and afflicted with mild irony. And yet the photographer never makes fun of it all. She looks at her environment with genuine curiosity and with great affection for this Netherlandish landscape.

All images shown in the exhibition are available in print in a limited edition of maximum 10 per image.

30x40cm printed on Fuji Professional DPII Velvet:

€165,- incl. frame (40x50) and mount
€85,- print only

40x50cm printed on Innova FineArt FibaPrint:

€325,- incl. frame (60x70 Aluminium black, anti-reflective glass) and mount
€135,- print only

Prices are including VAT and excluding shipping costs.

Contact the exhibitor via info@barbaravanschaik.com for more information.

Do you like the exhibition?