Menu

LICA ZEMLJE, LICA LJUDI - 3D virtual exhibition by Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

LICA ZEMLJE, LICA LJUDI

Wed, 06/24/2020 to Tue, 06/30/2020

curated by:

Akademski slikar mr. Drago Simić rođen je 1963. godine u Pelagićevu. Ovaj umjetnik koji je slikarstvo završio 1988 u Sarajevu u klasi profesora Ratka Lalića. Izlagao je 30 samostalnih i 50 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Zaposlen je u Centru za kulturu u Loznici od 1990. Jedan je od osnivača likovne kolonije i Međunarodne multimedijalne studentske kolonije u Tršiću. Dobitnik je više kulturnih priznanja u BiH i Srbiji.

O njegovoj izložbi Lica zemlje, lica ljudi historičar umjetnosti Marina Cvetanović je napisala:

“Samim izborom slika kojima je želeo da se predstavi, Drago Simić nas vodi kroz žanrovski bogat opus. Lica zemlje ili lica ljudi, svakako su nadahnuta osećanjem koje su u njemu izazvala. Predmetnost jeste nešto od čega on kreće, međutim on sa toliko veštine preobražava, omekšava krajnje realan prizor u lirski toplu, prepoznatljivu, a u fragmentima i asocijativnu sliku.
Posmatrajući prirodu bira detalj ili čitavu predstavu koju gradi sa nekoliko osnovnih linija oko kojih prepliće taj, samo njemu znan, uzajamni splet materije, boje, svetlosti i senke. Iz te prvobitne usredsređenosti na motiv rađa se jedna suverenost i moć da dopre do najtananije iskrenosti, do najličnijeg slikarskog izraza. Iz svakog pejzaža ili predstave zrači usamljenost, nekakva nostalgija u nagoveštaju. Odsustvo ljudskog prisustva donosi malo mistike i duhovnog mira. Da li ga slikar ima ili ga traži?
Lica ljudi pred nama nisu samo verni opisi fizičkog izgleda, već predstavljaju spoj unutrašnjeg i spoljašnjeg života portretisanog. Lica velikana izranjaju iz njihovih dela, iz njihovih zavičaja, iz njihovih sudbina, uzdižući samu ideju slike. Simić svesno potiskuje boju i donosi mukli kolorit koji više ističe lik u prvom planu. Pored volje da postigne fizičku sličnost, on ne odstupa od svog uobičajenog stila i tehnike, a to je asocijativno u slikarstvu. Upravo tako rešava pozadine portreta koje na taj način sugerišu bogatstvo unutrašnjeg života bilo koga od njih. Zapravo pravi sintezu figurativnog, simbiličnog, ali i apsraktnog te tako ispisuje njihove biografije. Portretima pristupa specifično poetski i bez teškoća ostvaruje vrlo određene izraze i osećaje na njihovim licima, u njihovim očima... Na neki način deli i sa nama svoja iskustva koja je u mislima doživeo sa svima njima.
Lica ljudi ili lica zemlje svakako su slikareva iskustva koja sežu i van granica platna, a sva se opet mogu sažeti u samo jednoj slici, bila to zelena prostranstva, krovovi grada, reka ili Vuk Karadžić, Ivo Andrić...”

more exhibitions of Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

HAMZA HUMO - ODANOST KAMENU I VJETRU

30 Dec 2020 to 28 Feb 2021

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

The Colors of Love - Hasija Skenderović

24 Nov 2020 to 24 Nov 2021

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

NEZABORAVLJENI - BORIVOJE JEVTIĆ

13 Nov 2020 to 13 Dec 2020

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Na nJedrima bosanskim - Hiba Mustafić

26 Oct 2020 to 26 Nov 2020

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

LAURA PAPO BOHORETA - SEFARDSKA ŽENA U BOSNI

23 Oct 2020 to 23 Nov 2020

Pages

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy