Menu

Marek Nenutil: History of Violence No. 2 - 3D virtual exhibition by NDM EXTRA

Marek Nenutil: History of Violence No. 2

Sun, 01/13/2019 to Sun, 03/08/2020

curated by:

Vernisáž výstavy se uskutečnila 13. ledna 2020 v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s kurátorem Martinem Mikoláškem.

Zásadní zaujatost malbou je jedním z charakteristických znaků umělecké tvorby Marka Nenutila. Možná právě proto, že nemá žádné systematické malířské vzdělání, je jeho umělecký projev nehledaný, nespekulativní a direktivně upřímný. Malbě se věnuje už od mládí. Prošel i obdobím street artu, občas vytváří objekty, ale malovaný obraz v jeho tvorbě jednoznačně dominuje. Pracuje v cyklech, v nichž proměňuje náměty a variuje svůj výraz a experimentuje s technikou. Nechce být otrokem jednou nalezeného a ověřeného stylu, ale tendence k přímému atakování diváka zůstává pro jeho tvorbu typická. Ačkoli se často nechává inspirovat starými fotografiemi ze 40. a 50. let minulého století a v poslední době se zaměřuje na „nevinné dětské hry“, přepracovává tyto zdroje tak, aby skrze autorskou proměnu jejich vizuality mohl glosovat či komentovat problémy současného světa – od globální ekologické krize (tající ledovce) až po násilí, jež prosakuje do současnosti nejen skrze dějiny, ale i prostřednictvím masmédií a sociálních sítí a mění tak naše vlastní, individuálně zabarvené vnímání. Výstava v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka navazuje na nedávnou výstavu Marka Nenutila v pražské Nové galerii.
____________________________________________________________________

The vernissage was held on 13 January 2020 at 6 PM at the Antonín Dvořák Theatre. The exhibition project was implemented in collaboration with curator Martin Mikolášek.

Being totally interested in painting is one of fundamental motifs of Marek Nenutil’s artistic work. Maybe it is the lack of a systematic education as painter what is the reason why his work is so unsearchable, non-speculative and sincere. He has dedicated to paint art since very young. He has been through street art, sometimes he has created object, but a painted picture has always dominated in his work. He works in cycles in which he changes motifs and varies his expression and experiments with a technique. He does not want to be a slave of already discovered and proven style, but the tendency to attack the viewer directly is typical for him. Though he gets inspired by photographs from the 1940s and 1950s and focuses on “innocent children’s games”, he remakes these sources so he may gloss or comment on problems of the modern world – from the global ecological crisis (icebergs melting) to violence coming to the present day via mass media and social networks which changes our own, individual perception – through the author change of its visuality. The exhibition in the Gallery of Contemporary Art at the Antonín Dvořák Theatre continue in the recent Marek Nenutil’s exhibition in the New Gallery (Nová galerie) in Prague.

more exhibitions of NDM EXTRA

NDM EXTRA

SVOBODA v OSTRAVĚ

01 Feb 2021 to 01 Mar 2021

NDM EXTRA

Eva Konstantinidu (Ei): Švy

11 Nov 2019 to 10 Jan 2020

NDM EXTRA

Adéla Janská –⁠ Zelený pokoj

09 Mar 2020 to 26 May 2020

NDM EXTRA

Jiří Sieber –⁠ Nehynoucí krása

09 Sep 2019 to 08 Dec 2019

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy