Menu

Eva Konstantinidu (Ei): Švy - 3D virtual exhibition by NDM EXTRA

Eva Konstantinidu (Ei): Švy

Mon, 11/11/2019 to Fri, 01/10/2020

curated by:

Vernisáž výstavy se uskutečnila 11. listopadu 2019 v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s kurátorem Martinem Mikoláškem.

Obrazy, které malířka Eva Konstantinidu (skrývající se často pod zkratkou EI) připravila pro Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě, navazují na její zájem o motiv zátiší, jenž v poslední době rozvíjí v rozličných variantách. Skladebná kompozice předmětů a přírodnin provází malířství po staletí. Nejde v ní přitom zdaleka jen o zachycení podoby zobrazovaného artefaktu či o malířský přepis senzuálních vlastností povrchu jednotlivin a jejich prostorových vztahů. Zátiší bývá tradičně spojováno s motivem „vanitas“ (latinsky – prázdnota, nicota) tematizujícím pomíjivost a marnost lidského života na obrazech často vyjadřovanou symboly plynutí času – přesýpacími hodinami, vadnoucími květinami nebo lebkou. Motiv lebky je tématem, ke kterému se EI v poslední době opakovaně vrací a zkoumá jeho fyzické i symbolické prolínání s motivem krajiny, s portréty či fragmenty lidského těla. Zajímá se přitom především o barevný vjem, jenž ovšem graduje směrem k celkovému symbolickému vyznění. Fakticita malby se tu pojí s holou přítomností tvarů obtěžkaných významy. Nic víc tu není. A právě proto je v této malbě všechno.
_____________________________________________________________

The vernissage was held on 11 November 2019 at 6 PM at the Antonín Dvořák Theatre. The exhibition project was implemented in collaboration with curator Martin Mikolášek.

Paintings, which the painter Eva Konstantinidu (hiding under the abbreviation EI) prepared for the Gallery of Contemporary Art at the Antonín Dvořák Theatre in Ostrava, continue in her interest in still life motifs she recently expands in many diverse variations. Composition of subjects and products of nature has been part of painting arts since ever. It is neither about capturing the form of the depicted artefact, nor a transcription of individual sensational surface characteristics and their spatial relations. A still life is traditionally related to the “vanitas” motif (emptiness, nothingness in latin) which refers to transience and futility of a human life, and which is in the pictures predominantly expressed by symbols of fleeting time – sandglasses, faded flowers, or a skull. Motif of a scull is a topic to which EI recently keeps returning and explores its symbolic permeation through motifs of landscape, portraits, or parts of a human body. She is mostly interested in colour perception culminating in a general symbolic impression. Factuality of the painting is connected with a simple presence of shapes with meaning. Nothing more. And this all is contained in the paintings.

more exhibitions of NDM EXTRA

NDM EXTRA

SVOBODA v OSTRAVĚ

01 Feb 2021 to 01 Mar 2021

NDM EXTRA

Marek Nenutil: History of Violence No. 2

13 Jan 2019 to 08 Mar 2020

NDM EXTRA

Adéla Janská –⁠ Zelený pokoj

09 Mar 2020 to 26 May 2020

NDM EXTRA

Jiří Sieber –⁠ Nehynoucí krása

09 Sep 2019 to 08 Dec 2019

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy