Ощущение земли. Современная казахстанская айдентика

-

Curated by:

Non-Museum The Steppe

Выставка – исследование современной казахстанской идентичности. Попытка изучить ответ на вопрос: что нас определяет и объединяет? Каким мы видим и ощущаем своё прошлое и будущее, и как осознанно или нет, репрезентуем себя во внешнем мире.

«Ощущение земли» - это желание понять себя через художественные знаки и поиск новых символов нашей многоуровневой культуры.

Куратор выставки: Лариса Карчевская


Көрме қазіргі қазақстандық бірегейлікті зерттеу мақсатында өтеді. Бізді не біріктіреді, иә айқындайды? Біз өткеніміздi, болашағымызды қалай сезінеміз, сонымен бiрге саналы түрде өзімізді сыртқы әлемге қалай таныстырамыз?

«Жер сезімi » онлайн-көрмесі көркем белгілер арқылы өзімізді танып-білуге және қатпарлы мәдениетіміздің жаңа нышандарын табуға ұмтылудын бiр iздеу нәтижесі.

Көрменің кураторы: Лариса Карчевская

Other exhibitions by Non-Museum The Steppe

Non-Museum The Steppe

CONCRETE JUNGLE

-