Menu

352 naslovnic Sinjega galeba - 3D virtual exhibition by Galerija Vodnikove domačije

352 naslovnic Sinjega galeba

Mon, 10/17/2022 to Fri, 12/30/2022

curated by:

352 naslovnic Sinjega galeba
Likovna podoba zbirke med leti 1952–2022

Pri založbi Mladinska knjiga, kjer skrbno negujejo bogato tradicijo zbirke Sinji galeb, ki je eden od temeljnih kamnov razvoja slovenske mladinske književnosti, so ob 70. obletnici zbirke v sodelovanju z Galerijio Vodnikove domačije pripravili virtualno razstavo, ki predstavlja celotni pregled naslovnic zbirke med leti 1952 in 2022.
Razstava nagovarja širok krog bralcev in bralk besednih in likovnih podob ter prebuja spomine in občutja ob naslovnicah knjig, ki so nas spremljale v otroštvu – morda je med njimi tudi tvoja najljubša.

Knjige iz zbirke Sinji galeb so bile od vsega začetka na prvi pogled prepoznavne zaradi logotipa z galebom, za katerega se zdi, da ga nese v neskončne dalje. Pri oblikovni podobi zbirke so sodelovali številni izjemni likovni umetniki in umetnice ter vidni oblikovalci in
oblikovalke posameznega obdobja.

O tem, kako je potekal izbor slikarjev in slikark za objavo v zbirki, preden je bilo na založbi vzpostavljeno mesto likovnega urednika, vemo bolj malo. Vemo pa, da je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja in do leta 1982 to delo na založbi opravljal slikar Aco Mavec, skoraj štirideset let je za njim za ilustratorsko podobo zbirke skrbel Pavle Učakar (1983–2020). Pred dvema letoma je uredniške vajeti v svoje roke prevzela Tanja Komadina.

Navadno je likovni urednik poskrbel za izbor in vodenje ilustratorja ali ilustratorke pri procesu ustvarjanja podob za posamezno knjigo (tako je še danes), oblikovanje pa je bilo v domeni zunanjih, povabljenih oblikovalcev in oblikovalk. V zadnjih desetletjih naslovnice oblikujejo hišni oblikovalci in oblikovalke.

Razstava, postavljena v virtualni prostor, lahko služi kot izhodišče za nadaljnjo, bolj poglobljeno obravnavo knjižnega oblikovanja in ilustracije v zbirki.

Do you like the exhibition?