Menu

Zboruri între ziduri/ Flights between walls - 3D virtual exhibition by Gallery13

Zboruri între ziduri/ Flights between walls

Di, 09/21/2021Do, 10/21/2021

curated by:

„VOLATUS INTER MUROS”

Expoziția de față nu este doar o înșiruire de metafore ci o formă de comunicare, apărută ca o necesitate de adaptare a lumii de astăzi, și anume la nevoia timpului de spațiu.
Da, am spus bine, timpul nostru are nevoie de spațiu său ! O lume firească cu perspective universale, care să se familiarizeze cu subtilitățile vieții. O formulă în care umanul poate conține tone de sublim, puncte esențiale de transparență, de senzual și foarte multe tonuri ceremoniale de sensibilitate.
Expoziția cuprinde geografii inedite și sentimente îndrăznețe, promovate de Gallery13.ro într-un spațiu contemporan, cu notații fine de lirism, unde boala planetei dispare odată cu structura existențială a măștilor și nu mai devine o povară dramatică, permanentă și existențială.
O constantă a acestei expoziții este filonul rar al conștiinței artistice, un echilibru între expresie și viziune. E adevărat că fiecarec artist are o estetică delimitată, dar atât existențialismul plastic nu deformează realitate și doar o recompune într-o fantezie care delimiteză teritorii artistice personale.
,, Zborul între ziduri” este un refugiu de semne estetice care există , astăzi, în ,, poezia” lui Liviu Șoptelea, Silvia Chirilă, Roni Reuven, Oara Larisa Mutu Mindoiu, Andrei Coptil, Ion Ciuta, Cătălin Barbu, Dorel Dinișoară și Florin Preda-Dochinoiu.
Cei 9 artiști inagurează un spațiu nou, un spațiu liric modern , adevarat, rupând legăturile formale ( ale) sacrificiului , ca punct de pornire al mitului, pentru alegerile și sacrificiile generațiilor viitoare.

This exhibition is not just a sequence of metaphors, but a way of communication arising as a need to adapt to today’s world, namely to the needs of space-time.
Yes, I name it right, our time needs its space! A typical world with universal perspectives to get acquainted with the subtleties of life. A formula in which humans can contain tones of sublime, essential transparency points, sensual, and full of ceremonial tons of sensibility.
The exhibition includes unique geographies and bold feelings, promoted by Gallery 13 in a contemporary space with magnificent notations of lyricism where planet disease disappears with the existential structure of masks and no longer becomes a dramatic, permanent and existential burden.
„Flights between walls” is a refugee of estetic signs which exists, today, in „poetry” of Liviu Șoptelea, Silvia Chirilă, Roni Reuven, Oara Larisa Mutu Mindoiu, Andrei Coptil, Ion Ciuta, Cătălin Barbu, Dorel Dinișoară and Florin Preda-Dochinoiu.

The nine artists inaugurate a new space, a modern-lyric space, factual, breaking the formal bonds of sacrifice, as a starting point of myth for sacrifices and choices of future generations.

weitere Ausstellungen von Gallery13

Gallery13

ACCESIBILIS SIGNIFICATA

10.01.202201.02.2022

Gallery13

LEPIDUS UNIVERSE

17.10.202107.11.2021

Do you like the exhibition?