Menu

PrintCard Wrocław exhibition/ exchange/ existence vol.2 - 3D virtual exhibition by Graphics and Media Art ASP Wroclaw

PrintCard Wrocław exhibition/ exchange/ existence vol.2

Mo, 03/08/2021Do, 04/01/2021

curated by:

for eng scroll down
..................

PrintcardWroclaw to międzynarodowy projekt, który powstał w Pracowni Książki Artystycznej prof. Anny Janusz-Strzyż i ad Mariusza Gorzelaka na wrocławskiej ASP 6 lat temu z myślą o integrowaniu grafików, dla których ważną częścią procesu tworzenia jest także fizyczne dzielenie się z innymi. Główną ideą PrintcardWroclaw jest wymiana odbitek graficznych wykonanych tradycyjnymi technikami graficznymi w formacie pocztówki między artystami z całego świata (do tej pory w projekcie uczestniczyło ponad 400 artystów z około 30 krajów, 6 kontynentów). Wszyscy artyści biorący udział dzielą się własnymi refleksjami graficznymi na różne tematy. Tworząc zachęcamy i inspirujemy do współtworzenia, a jednocześnie inspiruje nas to, co otrzymujemy. Dzielenie się, rozwijanie, współpraca, demokratyzacja sztuki, społeczność, uczestnictwo i przyjaźń to nasze podstawowe wartości przedstawione w tym projekcie. Projekt współtworzyli i współtworzą z oddaniem na zasadach kolektywu pracownicy, doktoranci, studenci i studenci programu Erasmus+ Pracowni Książki Artystycznej. Na Wystawie „PrintcardWroclaw exhibition/exchange/existance vol. l” prezentujemy prace artystów z serii: "Wymiana", "Zapiski z nicości", "Poza kontrolą", „Dziwne druki, Co zdarzyło się jutro” i „Dolina Niezwykłości. Obraz bez nas”. Więcej na naszych stronach:
www.facebook.com/PrintcardWroclaw
www.instagram.com/printcard_wroclaw
Specjalne podziękowanie dla
Majka Dokudowicz, Ioannis Anastasiou, Klementyna Epa, Anna Chlebowska, Julia Błaszczyk, Magdalena Weber
i dla wszystkich którzy wspierali i wspierają nas pracą i wiarą

.......................................

Printcard Wroclaw is an international project, created in the Artists’ Book studio, run by Prof. Anna Janusz-Strzyż and ass. Prof. Mariusz Gorzelak in The E. Geppert Academy of Arts and Design in Wrocław Poland. PrintCard Wroclaw was created to unite and connect printmakers to whom an important part of the creation process is to also share with others. The main idea of PrintCard is to exchange prints made in traditional printmaking techniques in postcard size between artists from around the world (more than 400 artists from around 30 countries, 6 continents have participated so far). All the participating artists share their own graphic reflections on selected topics. The project refers to the idea of democratizing art, participation, sharing, and activating the viewer because during exhibitions visitors are also co-creators in the project, through the expression of their own messages in writing. The project has been, and still is, co-created with dedication and collectively by the academic personnel, PhD students, master students and Erasmus+ students of the Artists’ Book Studio. At the exhibition „Printcard Wroclaw exhibition/exchange/existence vol. lI” we present artworks from the following editions: “Change”, “Jottings from nothingness”, “Beyond control”, “Stranger prints. Whatever happened tomorrow” and “Uncanny Valley. The picture without us”. You can find more information here:
www.facebook.com/PrintcardWroclaw
www.instagram.com/printcard_wroclaw
Special thanks goes to
Majka Dokudowicz, Ioannis Anastasiou, Klementyna Epa, Anna Chlebowska, Julia Błaszczyk, Magdalena Weber
and for all those who still support us with thier work and faith.

weitere Ausstellungen von Graphics and Media Art ASP Wroclaw

Graphics and Media Art ASP Wroclaw

Inclusion - Silkscreen International Print Exchange

01.11.202130.11.2021

Graphics and Media Art ASP Wroclaw

Kwadrat

14.06.202128.06.2021

Graphics and Media Art ASP Wroclaw

Whispers & Noises

31.05.202114.06.2021

Graphics and Media Art ASP Wroclaw

WZOROWA 21

06.05.202110.07.2021

Graphics and Media Art ASP Wroclaw

INNA HISTORIA | MATRIXSTORY

17.03.202117.04.2021

Seiten

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy