Menu

The Female Interpretation - 3D virtual exhibition by The Hearth Gallery

The Female Interpretation

Mi, 02/17/2021Di, 05/11/2021

curated by:

The Female Interpretation

The Hearth Gallery is delighted to welcome you to the virtual exhibition
The Female Interpretation, a group exhibition by three local female photographers who all share interests in the subjects and themes of Architecture, Creative Wellbeing and the Welsh landscape, all through experimental and professional photography.

Working in vibrant and diverse styles of photography, Michaela Ismail, Susan Williams and Susan Griffiths showcase the many ways in which photography can be used. By exploring the ways in which a subject can be photographed, the artworks featured in this exhibition tell both obscure and honest stories of nature, meaningful places and moments and emotions captured in time.
Susan, Michaela and Susan met in 2013 when they enrolled at Bridgend College to study for six years part time for an honours degree in Photographic Practices. During this time, as well as cultivating their photography skills, they developed a lasting friendship. Their photographic styles may be different, but their passion for the art of photography has forged a lifelong bond.
In celebration of International Women’s Day on the 8th March, these three female artists have come together to applaud women's achievement through this collaborative exhibition.

A selection of these artworks will also be on display in our Plaza Exhibition Space at University Hospital Llandough from March 30th – 11th May 2021 for our patients and staff to enjoy. The Virtual Gallery will also be available until 11th May 2021.

If you require further information on any of the artworks on show, please contact Molly Lewis, the Gallery Coordinator on molly.lewis3@wales.nhs.uk

Y Dehongliad Benywaidd

Mae Oriel yr Aelwyd yn falch o’ch croesawu i’r arddangosfa rithwir
Y Dehongliad Benywaidd, arddangosfa grŵp gan dri ffotograffydd benywaidd sydd oll â diddordeb ym mhynciau a themâu Pensaernïaeth, Lles Creadigol a thirwedd Cymru, a’r cyfan drwy ffotograffiaeth arbrofol a phroffesiynol.

Gan ddefnyddio arddulliau ffotograffiaeth bywiog ac amrywiol, mae Michaela Ismail, Susan Williams a Susan Griffiths yn arddangos y ffyrdd niferus y gellir defnyddio ffotograffiaeth. Drwy archwilio’r ffyrdd y gellir tynnu llun o’r pwnc, mae’r gwaith celf a geir yn yr arddangosfa hon yn adrodd straeon dyrys a gonest am natur, lleoedd ystyrlon a phrofiadau ac emosiynau wedi’u crisialu dros amser.
Cyfarfu Susan, Michaela a Susan yn 2013 pan wnaethant gofrestru yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr i astudio gradd anrhydedd mewn Ymarferion Ffotograffig yn rhan amser dros chwe blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal â datblygu eu sgiliau ffotograffiaeth, gwnaethant ddatblygu cyfeillgarwch hirhoedlog. Efallai bod eu harddulliau ffotograffig yn wahanol, ond mae eu hangerdd dros gelfyddyd ffotograffiaeth yn eu cysylltu’n barhaus.
I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth, mae’r tri artist benywaidd hyn wedi dod at ei gilydd i gymeradwyo cyflawniadau menywod drwy’r arddangosfa gydweithredol hon.

Bydd detholiad o’r gwaith celf hwn hefyd yn cael ei arddangos yn ein Gofod Arddangos yn y Plaza yn Ysbyty Athrofaol Llandochau o 30 Mawrth i 11 Mai 2021 i’n holl gleifion a staff ei fwynhau. Bydd yr Oriel Rithwir hefyd ar gael hyd 11 Mai 2021.

Os hoffech ragor o wybodaeth ar y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, cysylltwch â Molly Lewis, Cydlynydd yr Oriel ar molly.lewis3@wales.nhs.uk

weitere Ausstellungen von The Hearth Gallery

The Hearth Gallery

Cardiff Camera Club – 125th Anniversary

08.09.202110.10.2021

The Hearth Gallery

In the Seam

15.06.202125.07.2021

The Hearth Gallery

Connections: an exploration of Creativity, Nature and Identity - Cysyl...

28.04.202107.06.2021

The Hearth Gallery

Creative Insights

16.02.202128.03.2021

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy