Menu

OTISCI MULTIORIGINALNE BIH / PRINTS OF MULTIORIGINAL BIH - 3D virtual exhibition by PRO-Future

OTISCI MULTIORIGINALNE BIH / PRINTS OF MULTIORIGINAL BIH

Do, 05/21/2020Fr, 06/05/2020

curated by:

Okupljeni ljubavlju za grafikom, 39 požrtvovanih i vrijednih umjetnika na grafičkim radionicama „Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine“, sedam dana su svi do jednog djelovali sa ciljem da njihova djela ostave neizbrisiv trag u vremenu (2014. godine u Počitelju i 2015. godine u Bosanskoj Krupi).

Na isti način projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) „Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost“ (PRO-Budućnost) okuplja organizacije koje su sa velikim žarom ujedinile svoje snage za mir i toleranciju. Catholic Relief Services (CRS) zajedno sa partnerima u BiH kreativno i snažno djeluje kako bi izgradili međusobno povjerenje među narodima BiH bez obzira na različitosti. PRO-Budućnost će u suradnji sa utjecajnim ljudima iz BiH ucrtavati i preslikavati promjene za bolje sutra. Ugledat će se na mlade umjetnike koji su svojim radovima pokazali da trebamo gledati djela, a ne imena.

Grafička radionica „Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine“ održana je u okviru projekta PRO-Budućnost, pod vodstvom Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a uključujući sve akademije umjetnosti u Bosni i Hercegovini: Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Akademiju likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Akademiju likovnih umjetnosti Široku Brijeg Sveučilišta u Mostaru.

A love for printmaking gathered 39 dedicated and dilligent artists at the printmaking workshop "Prints of multioriginal Bosnia and Herzegovina" to work seven days one and all with the aim for their works to leave indellible trace in time (2014 in Pocitelj and 2015 in Bosanska Krupa .

In the same way the USAID project "Trust, understanding, responsibility for the future" (PRO-Future) gathers the organizations that have fervently united their forces toward peace and tolerance. Catholic Relief Services (CRS) and its partners creatively and strongly work toward building of mutual trust among the ethnic groups in BiH regardless of their differences. In cooperation with key influencers from BiH, the PRO-Future will draw and trace changes for a better tomorrow. It will look up to young artists who showed by their works that we should look for deeds rather than names.

A printmaking workshop, "Prints of multioriginal Bosnia and Herzegovina," was held within the PRO-Future project in cooperation with the Sarajevo Academy of Fine Arts and including all other art academies in Bosnia and Herzegovina: Academy of arts of the University of Banja Luka, Faculty of teaching University “Džemal Bijedić” of Mostar, Academy of fine arts Trebinje of the University of Istocno Sarajevo and Academy of fine arts Siroki Brijeg of the University of Mostar.

weitere Ausstellungen von PRO-Future

PRO-Future

LIČNO (Portreti žrtava rata) / PERSONAL (Portraits of war victims)

31.05.202015.06.2020

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy