Menu

New Era XII - 3D virtual exhibition by Art Number 23 Virtual

New Era XII

Tue, 03/01/2022 to Fri, 03/25/2022

curated by:

CHRISTOS HADJICHRISTOFI (ARTE DI CHRISTO
YAPAPATOVA
VASILIKI POUSKOULA
NIKOLETTA KARASTATHI
YASEMIN TAŞKIN
PETRINA CHRONOPOULOU
EFSTRATIA KAFALOUKOU
DEANA EMMA KOTIGA
PERROS ANASTASIOS
APOLLINARIIA ILINA
PRECIOUS SERONGA
MOMAS
SOPHIE IAKOVIDI
MARIA KOSMIDI (COSMI)
MARIA CHRISTIDE
DAVID SACKS
ANA GOLOVIĆ
SOFIA EFREMENKO
CONTE ZAN
ELENI ISCHAKI

more exhibitions of Art Number 23 Virtual

Art Number 23 Virtual

New Era VII

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era VI

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era V

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

New Era IV

01 Mar 2022 to 25 Mar 2022

Art Number 23 Virtual

'Works series 2020 / 2021' by Stéphane Vereecken

permanent exhibition

Pages

Do you like the exhibition?